SJ-2352: Masbuq Solat Hari Raya

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2352: Masbuq Solat Hari Raya

Assalamualaikum…

Jikalau seseorang itu tegolong dalam golongan ma’mum masbuq di dalam solat Hari Raya… maka apa yang perlu dilakukannya selepas bertakbir sesudah didapati yang beliau telah tidak sempat bertakbir 7 kali dalam raka’at pertama bersama imam? Adakah dia perlu melakukannya individually… atau terus mendengar bacaan imam tersebut?

Re: SJ-2352: Masbuq Solat Hari Raya

Jawab:
Orang lewat selalu rugi. Masbuq ini adalah penyakit umat akhir zaman. Dalam solat berjama'ah polisinya kekal: makmum hendaklah bertakbir dan mendapatkan Imam dan terus mengikuti Imam dan tidak boleh mendahuluinya. maka sunnah takbir 7X itu gugur kerana menta'ati Imam dan disiplin solat Jama'ah. Dalil: hadis Syaikhan dari Abu Hurairah ra, : Imam itu diujudkan utk diikuti, maka jangan sekali-kali kamu menyalahinya.." Imam Ahmad meletakkan hukum haram. Adapun hukum takbir itu sunat sahaja menurut jumhur (Fiqh Sunnah" 1/270; Nailool Awthor: 3/368) WA