SJ-2469: Tanah untuk bersuci

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2469: Tanah untuk bersuci

:salam

Bolehkan dijelaskan tentang ciri-ciri tanah yg boleh dan tidak boleh digunakan untuk:

1. tayamum
2. menyucikan najis mughalazah

Terima kasih

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SJ-2469: Tanah untuk bersuci

:wassalam

Jawab:

Ciri2 tanah itu dijelaskan pada Surah anNisa': 43 dan alMaidah:6
"Sa'eedan Tayyiban" =tanah yg baik atau suci. WA