SJ-2533: Masih Keliru Antara Dar al-Islam & ad-Dawlah al

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2533: Masih Keliru Antara Dar al-Islam & ad-Dawlah al

A'kum Ustaz.
Saya penuntut UIAM dan menganggotai sebuah gerakan dakwah Islam. Saya ingin mengetahui apakah perbezaan antara istilah Dar al-Islam & ad-Dawlah al-Islamiyyah/al-Hukumah al-Islamiyyah. Rata2 para du'at masih keliru tentang masalah ini. Bagaimana pula status Malaysia, adakah Dar al-Islam atau Dawlah Islamiyyah? Yang mana satukah yang dituntut ditegakkan; Dar al-Islam atau Dawlah Islamiyyah? Harap ustaz dapat kupas masalah ini secara ilmiah supaya tidak lagi menimbulkan kekeliruan di kalangan para du'at seterusnya menangkis hujjah para penentang saf kebangkitan Islam.

Re: SJ-2532: Masih Keliru Antara Dar al-Islam & ad-Dawla

:wassalam
Jawab:
Dar alIslam atau Dawlah Islamiah atau Hukumat Islamiah bermaksud yg satu. Definasi yg paling popular ialah sebuah wilayah yg mana hukum2 Islam menjadi syari'atnya (Luqman A Talib, Notions of Islamic State, KL: 1990, ms 49)

Tidak ada gunanya kita berperang sesama sendiri hanya kerana berselisih mengenai definasi sebenar Daulah atau Darul Islam (lihat paparan di Ruangan Diskusi)
Ada pula sebahagian ulama' muttakhir yg mendefinasikan Darul Islam dan Darul Muslimin (AK Zaydan, Ahkam azZimmiyyin) bermaksud Darul Islam ialah negara Islam yg memiliki ciri2 sebuah daulah Islam spt yg digariskan oleh Imam alMawardi (Ahkam asSultaniah, Cairo: 1960, ms 5) atau Darul Muslimin yg bermaksud sebuah negara yg politiknya didominasi oleh orang2 Islam tapi ciri2 Islamnya atau perundanganya belum sempurna.
Banyak lagi istilah yg masih diperselisihkan; misalnya Bid'ah; yang penting sekarang ialah kita melihat kehadapan.

Maka Malaysia ialah Darul Muslimin. Proses Islamisasi yg terbantut oleh penjajahan semenjak 1515 (Portugis) hingga kini perlu diteruskan hingga ia menjadi Darul Islam hakikiah. WA