SJ-2633: Bunuh Diri

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2633: Bunuh Diri

Bagaimanakah menguruskan orang Islam yang mati bunuh diri dan di mana dikuburkan?

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SJ-2633: Bunuh Diri

Jawab:
Imam Nawawi (alMajmu', 5:214; Syarah Muslim, 4:316 dari alQadhi 'Iyadh) bahawa hampir mencapai ijma' bahawa orang bunuh diri ini disolatkan dan dikuburkan di perkuburan orang Islam jua.
alHafeedz Ibn Hazm alAndalusi (Maratib alIjma', no 130; alMuhalla, 2208. juga mengesahkan, juga disahkan oleh alhafeedz Syawkani, Nailool Awthor, 4/48; Asqalani, Fathul Bari, 3/172 dari Ibn Abdil Barr). WA