SJ-2782: Beza Ridhaa dan Ridhaa'

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2782: Beza Ridhaa dan Ridhaa'

:salam

Maafkan saya bertanya tentang bahasa Arab..
Apakah perbezaan diantara "ridhaa" dengan "ridhaa-a(ada hamzah selepas alif)"
teks penuh = "SubhahnalLah Wabihamdih 'adada khalqih, waridhaa-a nafsih, wazinata 'arsyih, wamidaa da kalimaatih"

Terdapat dua versi dari dua buku.

:wassalam :

Re: Redho

:salam
Alhamdulillah, inilah jawapannya:

Usul perkataan RIDHA, Fi'il Madhi dan Mudhari'-nya ialah:


ÑÖì íÑÖì


Isim Masdarnya ialah:ÑÖÇ æÑÖÇ æÑÖæÇäÇ æÑÖæÇäÇ æãÑÖÇÉ

Menurut Satu pendapat, isim masdarnya boleh juga:ÑÖÇÁ

Menurut Mukhtarus Shihah ia diriwayatkan dari al-Akhfasy. Iaitu dengan dibaca MAMDUD (terdapat hamzah selepas alif). Seolah-olah ia adalah isim mashdar dari wazan:ÝÇÚá íÝÇÚá
ÑÇÖì íÑÇÖí

Di mana mashdarnya ialah:ãÝÇÚáÉ æÝÚÇáÇ
ãÑÇÖÇÉ æÑÖÇÁ

--------------
Kesimpulan:
Tidak ada perbezaan dari sudut makna samada ridha atau ridhaa'. Perbezaan hanyalah dari sudut tertentu dalam pembahasan ilmu Sorof.

Wallahu A'lam.

:wassalam