SJ - 2991: Chin Peng

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2991: Chin Peng

:salam

Bagaimanakah perundangan Islam menangani isu Chin Peng atau orang Islam yang sama macam Chin Peng?

Re: SJ - 2991: Chin Peng

:wassalam
Jwb:

Chin Peng adalah Pemimpin Parti Komunis Malaya (PKM) sebuah parti yg memperjuangkan Komunisme dan ingin menjadikan Malaya sebuah republik Komunis.
Jika Malaya sebuah Daulah Islamiah, sudah tentulah parti ini hendaklah diperangi kerana memudharatkan Daulah. baik anggutanya muslim atau bukan muslim. Jika angguta parti komunis itu muslim sudah tentu dia ada dua jenis kesalahan: Murtad dan Bughat. Hukum ke atas mereka ialah Bughat (memerangi negara Islam), warganegara Daulah yg melancarkan pembrontakan dan ingin menggulingkan negara dan menaja sebuah ideologi yg sesat. Hukuman ke atas mereka adalah mati. Dalilnya: AQ 5: 33 (Sesungguhnya pembalasan terhadap orang2 yg memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerosakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib..") WA