SJ -3049: [J] Blood Money - Why 1/2 for women

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ -3049: [J] Blood Money - Why 1/2 for women

Assalamualaikum,

Setelah meniti fatwa ini secara online di IslamOnline saya dapati 3 perkara

1. Dalam proses kodifikasi hukum ini pihak tersebut telah menghadapi tentangan dari pelbagai pihak kenapa dalam kes pembunuhan tak disengaja wanita hanya mendapat separuh daripada blood money wang pampasan. Hal ini diterangkan di site tersebut. Cuma saya ingin mendapat pendapat tuan-tuan jika undang2 yg. sama dikodifikasi di Malaysia, tentu kita mendapat tentangan yg sama cuma rationalenya saya ingin clarify. Cthnya di Malaysia status wanita sebagai pencari rezeki keluarga dalam banyak famili adalah hampir sama malah ada byk keluarga jika seisteri bekerja untuk membantu suami to meet the families monthly obligations. So dlm keadaan tersebut blhkan diargue bahawa dalam kes2 dimana didapati wanita tak sengaja dibunuh sipesalah wajib membayar sepenuhnya blood money tersebut atau tidak boleh kerana suaminya masih ada bagi mencari rezeki utk famili tersebut.

2. Bolehkan dalam syariah islam ditakzirkan dalam kes dimana wanita tersebut adalah sole bread winner atau pencari rezeki utama dalam famili maka blood money jatuhnya sepenuhnya keatas si pesalah. As is the case today where many women at high positions are paying for the houses, school and cars whereas the husband working in a minor position pays for day to day expenses, and will not be able to meet financial demands on the famili if his wifes is unintentionally killed.

jkk

JKK

Re: Blood Money - Why 1/2 for women

s. 35 Enakmen Jenayah Syariah (Hudud & Qisas) Terengganu menyebut:

" Sesiapa melakukan Qatlal-khata' hendaklah membayar Diyat kepada wali mangsa kesalahan itu dan boleh dikenakan hukuman Ta'zir dengan dipenjarakan selama satu tempoh yang tidak melebihi sepuluh tahun".

Isinya sama dengan s 32 Enakmen Jenayah Syariah (II) Kelantan

WA

Re: SJ -3049: [J] Blood Money - Why 1/2 for women

:wassalam
1. Apa yg kutip dari Islam Online itu dianggap sebagai hukum yg ijma’ telah dicabar oleh Syaikh Mamood Syaltut (Islam: Aqidah wa Syari’ah/208-20), Syaikh Muhammad alGhazali (asSunnah Nabawiyah: Bayna ahli Fiqh wal Ahli Hadis) dan Prof Dr alImam Yusoff alQardhawi (Mujtama’ Islami). Ketiganya menetapkan Diyat lelaki sama dgn wanita berdasarkan dalil Qur’ani anNisaa’: 92
Tarjeehan Dr Qardhawi mendapati dua hadis yg menjadi sandaran Jumhur dan bahkan ijma’ fuqaha’ ialah:
a. HR anNasa’iy dan Daruqutny dari jalur Ibn Juraij dari Amr bin Syu’aib. Komentar alBukhari, Ibn Juraij tidak pernah mendengar hadis dari Amr.
b. Hadis marfu’ dari Mu’adz bin Jabal ra. Hadis ini dikritik oleh alBaihaqee sebagai lemah sanadnya.
c. Hujah yg kuat digunakan ialah pelaksanaan di zaman Umar ra dan Ali ra serta yg difatwakan oleh Ibn Mas’ood ra
Qardhawi menetapkan fatwa berubah mengikut zaman dan tempat apatah lagi jika ia bersesuaian dgn maqosyid syari’at Islam secara umum.

2. Hanya Madzhab Malik yg mewajibkan takzir bg kesalahan membunuh yg X sengaja (Bidayah alMujtahid: 2/396), Jumhur tidak wajib (alMawardi, Ahkam alSultaniah/229). WA