SJ - 3081 : Buang air besar

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3081 : Buang air besar

:salam

Ketika membuang air besar yang keras (berak batu)
biasanya najis yang terkeluar akan masuk balik ke dalam dubur. Batal tak puasa kalau terjadi perkara macam ni.
(rasa malu la)

Re: SJ - 3081 : Buang air besar

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdr syawal19792002 dengan kadar kemampuan yang ada.

Yang dimaksudkan batal puasa ialah memasukan makanan didalam tubuh badan kita. Lagi pun yang dimasuk tadi bukanlah makanan atau minuman. Malahan memasukkan alat rawatan kedalam lubang dubur pun tidak membatalkan puasa. Berdasarkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan Sheikh Al-Islam Ibn Taimiyah(Majmu' Al-fatawa 25/233; 25/245), beberapa ulama'-ulama' menyatakan bahawa enemas (memasukkan ubat/solution melalui dubur untuk mengosongkan bowels), ubat mata, ubat telinga, mencabut gigi dan kecederaan tidak membatalkan puasa. Menurut bekas Mufti Arab Saudi, Sheikh Ibn Utsaimin termasuklah diantaranya ialah :-
:

[="#0000ff" size="3"] ãÇ íÏÎá ÇáãåÈá ãä ÊÍÇãíá ( áÈæÓ ) ¡ Ãæ ÛÓæá ¡ Ãæ ãäÙÇÑ ãåÈáí ¡ Ãæ ÅÕÈÚ ááÝÍÕ ÇáØÈí .
ÅÏÎÇá ÇáãäÙÇÑ Ãæ ÇááæáÈ æäÍæåãÇ Åáì ÇáÑÍã .
ãÇ íÏÎá ãÌÑì ÇáÈæá ááÐßÑ Ãæ ÇáÃäËì ¡ ãä ÞËØÑÉ ( ÃäÈæÈ ÏÞíÞ ) Ãæ ãäÙÇÑ ¡ Ãæ ãÇÏÉ ÙáíáÉ Úáì ÇáÃÔÚÉ¡ Ãæ ÏæÇÁ ¡ Ãæ ãÍáæá áÛÓá ÇáãËÇäÉ .

"-Memasukkan apa-apa didalam Faraj seperti pessaries, atau speculum, atau jari doktor bagi tujuan pemeriksaan perubatan.
-Memasukkan alat perubatan atau IUD kedalam Rahim.
-Apa-apa yang masuk melalui jalan urinari lelaki atau perempuan, seperti tube catherer, scope perubatan, dye dimasukkan bagi tujuan x-ray, atau ubat yang membasuh bladder"

Masalah memasukkan ubat melalui dubur juga pernah di sentuh oleh Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi, kata beliau :-

[="#0000ff" size="3"].. æåí ÇáÊí íÓÊÚãáåÇ ãä íÔßæ ÇáÅãÓÇß - ßá åÐå ÇáÃãæÑ ÃÑì ÃäåÇ áÇ ÊÝØÑ¡
"....dan termasuklah yang menggunakannya (ubat) bagi mereka yang menghadapi masalah perut tidak lawas - semua perkara saya melihat tidak membatalkan puasa"

Soalan seperti itu tidak perlu merasa malu untuk ditanya, malah soalan-soalan jenis ini banyak juga ditanya oleh orang-orang bukan Melayu (Arab) bagi mendapatkan fatwa dari mufti-mufti mereka, dan fatwa-fatwa tersebutlah yang kami rujuk dan ada yang kami paparkan disini. wallahu'alam.

wassalam
=========
Rujukan

1. Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. [="#800000" size="3"]Íßã ÇáÇßÊÍÇá æÃÎÐ ÇáÍÞä æÇáÏæÇÁ Ýí ÇáÃÐä ÃËäÇÁ ÇáÕæã. url : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1368

خيرالأمين