Benarkah Imam Muslim menerima periwayatan dari perawi Syiah atau ahli bid'ah?

Primary tabs

Ahli bid'ah bagaimanakah yang diterima oleh Imam Muslim?
Apakah Imam Muslim juga menerima periwatan Syiah? Syiah yang bagaimana? Syiah Imamiyah kah?
Imam Muslim mengenakan syarat yang ketat terhadap perawinya. Apakah syarat-syarat berkenaan?

{youtube width="550" height="470"}5xBzFVMaqXw{/youtube}