SJ - 3180 : Sinseh?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3180 : Sinseh?

apakah hukumnya orang Islam menggunakan ubat yang dibuat oleh orang Cina?

Re: SJ - 3180 : Sinseh?

Jawab
Pendapat Syaikhul Islam Ibn Taymiyah yg dipetik oleh Ibn Muflih (alAdaab alSyar’iyah:2/462) membolehkan menggunakan ubat dan kepakaran tabib dan doktor non-muslim berdasarkan dalil: AQ 3: 75 (dan di antara Ahlil Kitab ada orang yg jika engkau amanahkan padanya menyimpan hartasekalipun dia akan mengembalikan dgn sempurna kepadamu) menyimpan harta itu adalah contoh sahaja dan termasuk juga perubatan.
Muridnya Ibn Qayyim (Bada’iy alFawaaid:3/408) , Nabi saw meminta bantuan Abdullah bin Uraiqit ketika hijrah sebagai navigator (jurupandu arah), Maka jika dalam urusan bahaya itu dibolehkan penggunaan orang kafir, maka apatah lagi dalam urusan perubataan.
Ini dua orang tokoh ulung dalam sunnah Nabawiyah.
Ubatan itu disyaratkan pula dari bahan2 yg halal/suci kecuali dharurat (tiada ubatan lain selainnya) alNawawi, alMajmoo’: 9/42, Fatawa alHindiyah: 5/355. WA