SU-00017 MENGENAI SAHAM

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SU-00017 MENGENAI SAHAM

Apakah hukumnya melabur di dalam saham BSKL? Kerana masyarakat umumnya tidak mengetahui dengan begitu jelas apakah perniagaan sebenar yang dijalankan oleh sesetengah syarikat di dalam BSKL itu.

Re: SU-00017 MENGENAI SAHAM

:salam

Isu pasaran Saham (share) adalah suatu perkara baru yang tidak dibincangkan dalam kitab-kitab feqah yang terdahulu. Membeli saham bermaksud anda membeli hakmilik dalam sesebuah syarikat. Pemilik saham bererti anda adalah salah satu pemilik syarikat tersebut.

Segala urusan pembelian dan penjualan saham diurus secara CDS (Central Depository System), ini bermakna urusan jual-beli saham hari ini diurus secara elektronik atau secara on-line sepenuhnya. Namun segala syarat jualbeli secara Islam telah dipenuhi dengan syarat semua pihak yang terlibat dalam urusan transaksi saham melakukan jual-beli atas kehendak sendiri dan bersih dari sebarang gharar (penipuan). Ini bermakna persoalan qabad (penyerahan hakmilik) secara fisikal tidak diperlukan dalam urusan jual-beli saham kerana ia melibatkan volume yang banyak dan tidak efisen jika dikendalikan secara fizikal dan manual.

Hukum Pasaran saham adalah harus dan disahkan oleh persidangan fuqaha' sedunia mengenai penubuhan keharusan dan kepentingan pasaran saham di negara-negara watan Islami sebagai salah satu cara mendapatkan modal perniagaan.

Persoalan menentukan halalnya operasi sesebuah syarikat yang disenaraikan di BSKL?
Ia boleh dirujuk kepada Indeks Rashid Hussin Bhd dan senarai yang dikeluarkan oleh Bank Islam Bhd; boleh juga merujuk kpd annual report syarikat tersebut atau merujuk kepada compilation syarikat-syarikat yang disenaraikan di papan utama dan kedua BSKL yang mendetailkan kesemua syarikat di BSKL termasuk maklumat tentang lembaga pengarah, aktiviti perniagaan dan senarai anak-anak syarikatnya.

Rujukan:

http://al-ahkam.com.my/soaljawab/soaljawab172.htm

[U] Saham BSKL