SU - 00059 : STATUS HADIS " AKU ADALAH KOTA ILMU ..."

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SU - 00059 : STATUS HADIS " AKU ADALAH KOTA ILMU ..."

A'kum ustaz.

Dalam forum Ihya' al-Sunnah anjuran Pertubuhan An-Nida' Malaysia di UIAM PJ beberapa bulan lalu, seorang ahli panel, Dr. Abdullah Yasin (Penasihat Agama Kedutaan Saudi) ada menimbulkan isu tentang adanya unsur Syiah dalam sebuah lagu nasyid nyanyian Haddad Alwi. Rangkap lagu itu memetik sebuah hadith:"Ana Madinatul Ilm Wa Aliyyu Ba Buha"-Aku adalah gedung ilmu, dan Ali K.W. adalah pintunya. Sebentar tadi, sahabat saya menemui sebuah hadith dalam sebuah kitab yang diriwayatkan oleh al-Imam at-Tabarani yang matannya seperti yang disebutkan itu. Soalan: Adakah itu adalah hadith sahih atau Mawdhu'? Andaikata ia adalah Mawdhu', bolehkah ustaz kemukakan hujjah para Muhaddithin tentang kecacatan sanad hadith ini sebagaimana ditajrihkan.

Re: SU - 00059 : STATUS HADIS " AKU ADALAH KOTA ILMU ..."


æÚáíßã ÇáÓáÇã æ ÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

{ ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã }

(( ÑÈ ÅÔÑÍ áí ÕÏÑí æ íÓÑáí ÃãÑí æÃÍáá ÚÞÏÉ ãä áÓÇäí íÝÞåæÇ Þæáí ))

***********************
SU - 00059 : STATUS HADIS " AKU ADALAH KOTA ILMU ..."

Terima Kasih di atas soalan yang dikemukakan oleh Saudara Wan Norhaziki drp UIAM . Maaf di atas kelewatan kami menjawabnya .

Memang benar apa yang dinyatakan oleh al-Fadhil Ust .Dr. Abdullah Yassin itu . Sebenarnya kami telah pun menjawab persoalan mengenai status hadis itu di :

SJ – 2561 : NASYID HADDAD ALWI & SULIS BERBAU SYIAH ?
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=12988

Sekian . Semoga ada manfaatnya bersama .
Wallahu A'alam Bis Sowab
Wahuwa Yahdi Ila Sabilir Rasyad


æ Õáøì Çááå Úáì ÓíøÏäÇ ãÍãøÏ æ Úáì ÂÇáå æ ÕÍÈå æ Óáøã æÇáÍãÏ ááå ÑøÈ ÇáÚÇáãíä


æ Åáì ÇááÞÇÁ Åä ÔÇÁ Çááå ÊÚÇáì
æÇáÓáÇã ÚáÈßã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈÑßÇÊå
29 / Rabi'ul Awwal / 1424 H
30 / Mei / 2003 M

JUMAAT - Bandaraya Kaherah

Pendekar ® :duel2
http://al-ahkam.com.my/forum