SU-00077: Memegang al quran

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SU-00077: Memegang al quran

:salam

soalan 1
Perlukah mengambil wudhu' sebelum memengang al quran. apakah nas dan hujjahnya.Bagaimana pula Ayat Al-Quran dalam bentuk visual komputer?.

soalan 2
Bolehkah orang kafir memegang mushaf Al - Quran.

Re: memegang al quran
Re: memegang al quran

SOALAN 2

Sheikh Salih Jibreen mengatakan bahawa al-Quran hanyalah boleh dipegang oleh orang yg suci. Oleh kerana itu, orang bukan Islam tidak boleh memegangnya kerana Allah swt telah berfirman dalam surat atTaubah ayat 28 yang bermaksud:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis,..."

Walaupun begitu, mereka boleh memegang Al-quran terjemahan. WA.

:wassalam

Rujukan

is it permissable for a non muslim to read the Quran without the thourough cleansing of self beforehand like a Muslim would?

Non-Muslims Touching the Qur'an