Kitab: Jinayat

009.2. (Fasal)

(1) Apabila satu dakwaan penumpahan darah disertakan dengan bukti yang boleh diterima, maka pendakwa hendaklah bersumpah 50 kali dan berhak menuntut diyat.

009.1. (Fasal) Diyat

(1) Diyat (denda pampasan) ada dua jenis: 1. Diyat berat, dan 2. Diyat ringan.

009. Kitab: Jinayat

(1) Pembunuhan itu ada tiga jenis, iaitu:

1. Amdun mahdun, iaitu: Pembunuhan dengan niat/disengajakan

2. Khata’un mahdun, iaitu: Pembunuhan tanpa niat

3. Amdun khatha’, iaitu: Pembunuhan separuh sengaja

Subscribe to Kitab: Jinayat