Beberapa persoalan tentang proses Istihalah, Istihlak, dan kewujudan unsur haram dalam makanan.