Usul Feqh

 • Imam Syatibi (meninggal 790H), ada memperkatakan tentang kaedah Islam menjaga dan melindungi agama. Iaitu dalam karya agungnya, al-Muwafaqat. Jelas beliau, agama beserta nyawa, akal, keturunan dan harta-yang kesemuanya merupakan 5 tunjang kehidupan-dipelihara dan dilindungi dengan dua kaedah. Iaitu kaedah Menghasil dan Menangkis. Atau menurut ungkapan beliau, ‘min janib al-wujud’ dan ‘min janib al-‘adam’ (Al-Syatibi, Ibrahim Ibn Musa (2003), al-Muwafaqat, cet.3, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyyah, jil.2, ms.7).

 • Seringkali saya ketemu soalan-soalan seperti ini: Adakah ilmu Maqasid berguna untuk umum dan umum berguna untuknya? Ataupun ianya hanya khusus untuk ulama? Adakah masyarakat awam mampu memahami ilmu maqasid atau ianya melebihi akal-akal mereka? Adakah mereka boleh mengambil faedah dari ilmu tersebut? Atau ianya hanya sekadar membuka fitnah bagi mereka dalam beragama? Dan pernah seorang pengacara satu program t.v di Jordan bertanya saya (kami ketika itu dalam perbualan tentang Maqasid Al-syari'ah) : adakah boleh kita mengajar Maqasid Al- Syariah untuk anak-anak kita di sekolah?

 • Istilah "Maqasid Al-Shari' ah" kebiasaanya digunakan untuk memberi maksud: Himpunan hikmah dan tujuan yang mana syariat dan hukum hakam diletakkan demi untuk merealisasikan hikmah itu dan mencapainya.

 • Telah saya sebutkan pada halaqah yang lepas bahawa maqasid al-syariah yang kita sedang bicarakan ini , di dalamnya mempunyai tiga peringkat atau tiga pusingan. Ianya ialah: 1- Peringkat al-maqasid al-kulliat al-aamah,
  2- Peringkat al-maqasid al-khaasah, 3- Peringkat al-maqasid al-juz'iyyah

 • Mengetahui Maqasid Al-shari'ah mempunyai faedah akademik dan praktikal yang terlalu banyak. Maka pada halaqah kali ini saya mengkhususkan bagi faedah-faedah tersebut secara ringkas dengan menyentuh sejumlah faedahnya yang paling penting.

 • Dahulukala orang berakata : " Barangsiapa yang mengetahui arah tujunya , mudah untuknya untuk bertemu apa yang dia inginkan " Dikatakan juga " barangsiapa yang mengetahui arah tujunya , mudah baginya untuk dia meninggalkan sesuatu " dan dikatakan juga " barangsiapa yang tahu apa yang dia inginkan , apa yang dia usahakan untuk mencapainya menjadi sesuatu yang mudah "

 • Maqasid al-shari'ah seperti mana yang disebutkan sebelum ini fokusnya adalah kepada satu pekara iaitu : Jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid (Mendatangkan Kebaikkan dan menolak kerosakkan). Jadi apakah hakikat sebenar maslahah (kebaikan) itu? dan apa pula hakikat mafsadah (kerosakkan)?

 • Telah kita sebutkan berkali-kali sebelum ini bahawa Syariat ini adalah maslahah , hikmah dan juga rahmat keseluruhannya , .. dan ianya dicipta hanya semata-mata untuk menghasilkan masalih untuk para hamba ..

 • Saya telah membicarakan pada halaqah yang lepas tentang dua jenis masalih iaitu : al-masalih al-mu'tabarah dan al-masalih al-mulghah.. dan masih lagi berbaki jenis yang ketiga iaitu apa yang dinamakan "al-masalih al-mursalah "

 • Telah disebut pada halaqah sebelum ini bahawa para sahabat r.a terutamanya khlulafa' rasyidin dahulunya , sentiasa menjadikan al-masalih al-mursalah sebagai kaedah mengeluarkan hukum dan menggunakannya dalam apa-apa perkara yang tidak ada nas menyentuh tentangnya.

Artikel Berkaitan