SJ-13-0304 : Maksud kalimah al-Masihi.

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0304 : Maksud kalimah al-Masihi.

Apakah maksud gelaran al-Masihi yang diberi kepada Nasi Isa..?
Apakah pula maksud al-Masihi yang diberi kepada Dajjal..?

Sekian.

SJ-13-0304 : Maksud kalimah al-Masihi.

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

dari segi bahasa Arab, perkataan MASIH berasal dari ã Ó Í dsn maksud asalnya ialah: MENYAPU SESUATU DI ATAS SESUATU. Kemudian digunakan dengan beberapa makna seperti: berjalan di muka bumi.

ISA AL-MASIH
Terdapat beberapa pendapat kenapa diberi gelaran itu;
i- kerana baginda dahulu banyak berjalan di atas muka bumi sebagai ibadah kepada Allah. (melakukan siyahah).
ii- Kerana dahulu, apabila baginda menyapu dengan tangannya pada orang yang sakit, penyakitnya sembuh.
iii- kerana ketika baginda keluar daripada perut ibunya, badannya seperti disapu minyak.

DAJJAL AL-MASIH
Digelar begitu kerana:
i- Ia akan berjalan di seluruh muka bumi.
ii-Sebelah matanya buta.

rujukan:
-mukjam Maqayis Lughah m/s 948
-Qamus al-Muhith 1/361
-Gharibul Hadith Ibn Jauzi 2/357