SJ-2394: Saham komoditi

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2394: Saham komoditi

Saya ada diundang untuk menyertai sistem jual-beli berasaskan saham komoditi. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem jual-beli ini dan apakah hukumnya?

Re: SJ-2394: Saham komoditi

Jawab:
Komoditi ini bukan saham tapi pasaran atau pelaburan Derivatives yg diklasifikasikan sebagai gambling (perjudian) kerana melibatkan indeks futures dan option. Ia sebenarnya suatu perjudian kerana melibatkan short-term price movement (pergerakan harga jangka-pendek). KLOFF adalah contoh derivatives market. Jauhilah ia sehingga Fuqaha' Islam bersidang dan menentukan bentuk dan cara pasaran Derivatives Islam sebagaimana hukum Islam terhadap pasaran saham (stocks), bonds dan pelaburan2 yg lain spt Insuran dan pelaburan saham amanah sudahpun ditentukan. jauhilahn sesuatu yg meragukan kamu. WA