000021-SJ-THAHARAH: Adakah dadah najis?

Primary tabs

1 post / 0 new
000021-SJ-THAHARAH: Adakah dadah najis?

Quote:
Adakah najis dadah seperti heroin, ganja dan sebagainya dikira sebagai najis dalam kontek Islam yang mana sekiranya dibawa semasa solat adakah sah solat tersebut?

Dadah dan yang sejenis dengannya termasuk tembakau adalah suci. Sama juga bila diharamkan emas dan sutera untuk lelaki, kedua-duanya bukan najis. Tidak ada dalil menunjukkan benda-benda itu adalah najis.

(Rujukan: Imam al Syun'ani, Subulus Salam, Jld 1, ms 43-44)

thtl for al_ahkam online