014.1. (Fasal) Nazar

(1) Nazar itu wajib dilaksanakan dalam perkara-perkara yang mubah dan ketaatan kepada Allah. Seperti perkataan seseorang, “Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku akan bersembahyang, atau berpuasa, atau bersedekah karena Allah.”

Perkara berkenaan menjadi wajib baginya pada apa yang terjadi padanya nama itu.

 


(2) Dan tidak sah nazar dalam perkara maksiat. Seperti ucapan seseorang, “Jika aku telah membunuh si fulan, maka aku akan melakukan begini untuk Allah.”

 


(3) Dan tidak berlaku bernazar dalam perkara meninggalkan sesuatu yang mubah. Seperti perkataan seseorang, “Aku tidak akan makan daging, tidak akan minum susu, dan ucapan lain yang seumpamnya.”

Kategori Dokumentari: