Hari Ini Hari Sedih Untuk Ahlus Sunnah?

Hari ini hari kesedihan untuk Ahlus Sunnah Malaysia? Menakutkan dan mengerikan..