Prinsip Feqh Mazhab al-Imam al-Bukhari rhm

Primary tabs

Prinsip dalam feqh bukhari

1. Unsur mudah

2. Dalil yang kukuh dari al-Quran dan al-Sunnah

3. Contoh-contoh hidup berbentuk amalan para sahabat & tabi'in yang boleh dipertanggungjawabkan

4. Realistik dan praktis

 

5. Pemerhatian yang mendalam dan kritis terhadap nash-nash syariah

6. Kaedah-kaedah ijtihad yang matang dan mantap

7. Isyarat-isyarat kepada feqh mujtahidin dari kalangan salaf sebagai perbandingan

8. Kritikan-kritikan secara halus dan beradab

9. Kesinambungan pengamatan terhadap proses hukum Islam dizaman Nabi s.a.w. dan Khulafa'ur Rasyidin

10. Dorongan dan insentif ke arah mempraktikkan dan membudayakan sunnah Nabi s.a.w. yang paling tinggi tahap kesahihannya dalam segenap bidang hukum-hakam Islam

{youtube}XYuyDTPn9iY{/youtube}