SJ-01-0142 : Antara Syariat, Tarikat, Hakikat dan Makrifat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0142 : Antara Syariat, Tarikat, Hakikat dan Makrifat

salam...
di sini saya ingin minta pandangan diantara syariat, tarikat, hakikat dan makrifat yang manakah sepatutnya didahulukan?

salam...

SJ-01-0142 : Antara Syariat, Tarikat, Hakikat dan Makrifat

Salam,

Ringkasnya , antara perkara yang paling utama di dahulukan ialah Syariat...setiap muslim wajib mengetahui akan agamanya.Ini kerana dalam syariat , terkandung berbagai-bagai ilmu dan cabang dalam Islam seperti , Aqidah , Akhlak , Sirah , Feqh dan sebagainya...

Malah , segala bentuk kategori yang disebutkan itu sebenarnya terdapat dalam SYARIAT...Maka sudah tentulah syariat yang perlu didahulukan....Alllahu A'alam..

WA

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com