SJ-03-0083 : Sambungan soalan: jilatan anjing

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-03-0083 : Sambungan soalan: jilatan anjing

:salam
Mohon maaf. Saya merujuk kepada jawapan.

http://al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=33715

Nampaknya berlainan dengan jawapan al-ahkam sebelum ini di mana hukum membasuh tujuh kali itu hanya khusus untuk jilatan anjing sahaja.

Minta pandangan. THTL mungkin?
:wassalam

SJ-03-0083 : Sambungan soalan: jilatan anjing

:wassalam

alJawab:

Ust Abu Umair membawa pendapat madzhab Hanbali kerana kebetulan beliau sedang menuntut di KSA yg bermadzhab Hanbali. Kemudian pendapat hanabilah itu sesuai pulak dgn madzhab Syafi'iy.

Adapun jawapan sebelum ini ialah pendapat muhaqqiqin kontemporer spt sayyid Sabiq, al-Qardhawi dan pendapat mazhab Malikiah yang lebih ringan dalam bab najis. Keringanan ini memberi kemudahan kepada umat Islam.

Maka jawapan ust Abu Umair masih berligar dalam madzhab yg empat dan ia boleh diamalkan. sekian