SJ-06-0034 : Dua marhalah

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-06-0034 : Dua marhalah

:salam ustaz, boleh tolong terangkan berkaitan dengan dua marhalah dalam Islam? pendapat Mazhab-mazhab berkaitan dua marhalah dan berapa km sebenarnya jarak yang dimaksudkan dengan dua marhalah? Terima kasih. ::roll:

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
SJ-06-0034 : Dua marhalah

:wassalam al-Jawab

Dua marhalah adalah kiraan jarak zaman dulu dan ulama' fiqih berselisih dalam 20 pendapat mengenai jarak 2 marhalah tsb. Unit lain dalam pengiraan marhalaha ialah farsakh, barid, mil dan dziraa'.

1 dzira'= 24 jari / 6 qabdhah/ jengkal

1 mil = 4000 dzira' (hasta)

1 farsakh = 3 mil

1 barid = 4 farsakh
1 marhalah = 4 barid

Jadi kalau 2 marhalah = 8 barid,

8 barid ini pun khilaf cara pengiraannya mengikut standard perbatuan hashimi 48 batu atau 60 batu hashimi; juga dikira mengikut standard perjalanan dari Mekah ke Thaif (83KM) atau Mekah ke Jeddah atau Usfan ke Makkah (yg lebih jauh sekitar 120 KM)

Juga berdasarkan perjalanan, dua hari dua malam menaiki unta (syafi'iyah) atau 3 hari tiga malam (hanafiah).

Malaysia mengira 2 marhalah bersamaan dgn 84/85 KM (alMajmuu', 4/322)
adapun Hanafi ialah melebihi 90KM (Fiqh Islami waadillatuh)

Sesungguhnya pengiraan 2 marhalah di zaman silam itu dalam kiraan KM sekarang amatlah mengelirukan. Tapi range 2 marhalah itu ialah melebihi 83 KM. sekian