SJ-07-0107 : Persoalan berkenaan kematian

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-07-0107 : Persoalan berkenaan kematian

Salam,
Telah diketahui yang acara tahlil setelah kematian adalah BID'AH..Tapi bagaimana pula sekiranya keluarga terdekat menyediakan makanan untuk keluarga simati dan tetamu yang datang ketika mayat masih berada di rumah(belum dikebumikan)?
Benarkah dakwaan sekiranya 40 orang yang bersolat jenazah,jenazah tersebut akan terlepas dari azab kubur?Sertakan dalil pls....

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
SJ-07-0107 : Persoalan berkenaan kematian

:wassalam

al-Jawab:

1. Keluarga terdekat atau jiran menyediakan makanan kepada keluarga si mati.

Ulasan: Ia merupakan sunnah, perbuatan terpuji dan mengiratkan hubungan kekeluargaan di sa'at musibah walaupun mayat masih terbaring atau sesudah mayit sudah dikebumikan. Dalil hadith:

ÇÕäÚæÇ áÂá ÌÚÝÑ ØÚÇãÇ ÝÞÏ ÃÊÇåã ãÇ íÔÛáåã Ãæ ÃãÑ íÔÛáåã

Dari Abdullah bin Ja'afar, bahawa Nabi saw bersabda " buatlah makanan untuk keluarga Ja'afar kerana ia sedang dilanda kesibukan yang getir." HR Termidzi, Ibn Majah dan Abu Daud serta Ahmad, dinilai sahih oleh al-Albani (sahih Ibn Majah (1316)

ÇáÊáÈíäÉ ãÌãÉ áÝÄÇÏ ÇáãÑíÖ ¡ ÊÐåÈ ÈÈÚÖ ÇáÍÒä
terjemahnya: dari Aisyah ra:
"Talbinah menghibur dada pesakit dan menghilangkan sebahgian dari kesedihan" (Bukhari-Muslim, sahih Bukhari (5417)
*Talbinah= sejenis makanan orang arab

2. Bilangan pesolat mayyit 40 orang

ÑÓæá Çááå Úáíå æÓáã íÞæá " ãÇ ãä ÑÌá ãÓáã íãæÊ ÝíÞæã Úáì ÌäÇÒÊå ÃÑÈÚæä ÑÌáÇ ¡ áÇ íÔÑßæä ÈÇááå ÔíÆÇ ÅáÇ ÔÝÚåã Çááå Ýíå "
terjemahnya: dari Ibn Abbas ra
" Tidak ada seorang muslim yg mati, kemudian disolatkan oleh 40 lelaki yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun, kecuali Allah akan beri syafa'at kepada mayyit tadi melalui mereka." [sahih Muslim (948)]

Mana nak cari sekarang 40 orang ahli tawhid dalam sebuah kampung atau pekan? WA