SJ-07-0112 : Hukum kebumikan jenazah waktu malam

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-07-0112 : Hukum kebumikan jenazah waktu malam

:salam

Apakah hukum (thabit dengan hadith) jika kita kebumikan jenazah waktu malam?..dalam agama jika seseorng itu meninggalkan kita disuruh supaya disegerakan diuruskan jenazah tersebut terutamanya yang telah uzur...minta penjelasan panel2 al-ahkam utk menjwb?

jazakallahukhir :P

..................................................
http://ibnu-qayyim.blogspot.com/
Imam as-Syafi'e : "Bila hadith itu sahih, itulah mazhab ku"(an-Nawawi dalam al-Majmu' [1/63] as-Sya'rani [1/57] dan ia di nisbatkan kepada al-Hakim dan al-Baihaqi, as-Sya'rani berkata : Ibn Hazm menyatakan atsar ini sahih menurut penilainya dan imam-imam lain)

SJ-07-0112 : Hukum kebumikan jenazah waktu malam

Dah jawab kat ruangan Diskusi Am

wsm
alJawab:

Boleh saja. Bahkan Imam-imam al-Muhaddith spt Bukhari ada bab khusus yang bertajuk " ad-Dafn bil Layl' maksudnya perihal mengubur (jnazah) pada malam hari). pada fasal ini Imam Bukhari meriwayatkan hadith Nabi saw pernah menguburkan jenazah pada malam hari dan Abu Bakar assiddiq ra pun dikuburkan pada malam hari (sahih alBukhari, kitab al-Janaiz, bab adDafn bil Layl)

Komentar Imam Nawawi, pensyarah sahih Muslim, larangan menguburkan mayyat di malam hari jika berlaku perkara2 berikut, antaranya: tidak ada orang yang bersolat atasnya, atau sedikit bilangan pesolatnya atau kain kafan yang tidak mencukupi.
sekian WA