SJ-08-0021 : Puasa di bulan Ramadhan

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-08-0021 : Puasa di bulan Ramadhan

Assalamu'alaikum wr wb

Alhamdulillah umi disoal oleh seorang hamba Allah yang ingin tahu apakah hukum kfarah terhadap lelaki yang melakukan hubungan kelamin di siang hari Ramadhan walaupun beliau sudah berbuka lebih dulu sebelum melakukannya? Hamba Allah ini mendengar seorang penceramah memberitahu hukum kfarah dua bulan puasa berturut-turut itu tidak payah dilaksanakan sekiranya batalkan puasa dulu. harap pencerahan. JKK terlebih dulu.

Wallahuta'ala a'lam bissawab
Wassalamu'alaikum wr wb
ummimq
ps - JKK atas jawapan tentang waktu tahajud.

Re: Puasa di bulan Ramadhan

:wassalam

ÇáÌæÇÈ:

Pendapat Jumhur (Maliki-Hambali-Hanafi): wajib membayar kafarat

Pendapat Aqalliyyat (minoritas) (Syafi'iyah): tidak wajib kafarat.

Tahqeeq Syaikhul Islam Ibn Taymiyah (Majmoo' Fatawa lil Syaikhul Islam 25/360): Pendapat Jumhur diungguli utk menutup pintu orang Islam mempermain-mainkan syari'atnya. Jika pendapat Syafi'iyah itu dibenarkan akan memberi dorongan kepada mereka yg lemah iman untuk bersetubuh di bulan Ramadhan dan lantas menodai bulan yg suci itu.

sekian

:aklam