SJ-08-0115 : Jimak di Bulan Puasa

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-08-0115 : Jimak di Bulan Puasa

Assalamualaikum w.b.t

Soalan saya:

1) Setahu saya hukum berjimak di bulan puasa adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 40 orang miskin. manakah yang lebih aula? Puasa atau memberi makan orang miskin?

2) Bagaimanakah cara untuk mengganti puasa tersebut bagi wanita jika datang bulan. Adakah dia perlu meneruskan puasa atau berhenti puasa sehingga periodnya berakhir dan sambung puasa kembali?

3) Bagaimanakah kedudukan puasa (dua bulan) jika orang tersebut sakit? Contohnya demam yang memerlukannya makan ubat. Adakah dia perlu mengulangi puasa dua bulan?

4) Adakah perlu ganti 2 bulan dan 1 hari (ganti sebab batal puasa). Dua bulan ini mengikut kalendar islam atau kalendar biasa?

5) Bagaimanakah hendak memberi makan orang miskin di zaman ini (kerana susah nak kumpul 40 orang)? Benarkah boleh membayarnya melalui pajabat zakat?

Jazakallah Khoiral Jaza'. Wassalam

SJ-08-0115 : Jimak di Bulan Puasa

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

1) Kaffarah jimak bulan puasa ialah seperti berikut:

i- memerdekakan seorang hamba.
ii- Jika tidak ada atau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut.
iii- Jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin.

2) Bagi wanita haidh, kedatangan haidhnya tidak menjejaskan 2 bulan berturut-turut. Dia wajib berbuka pada hari-hari haidhnya, dan sambung semula sejurus suci, untuk mencukupi 60 hari. Malahan, ijmak ulama mengatakan haidh tidak membatalkan 2 bulan berturut-turut. (Lihat Bahr al-Mazhab 10/328).

Ini atas pendapat yang mengatakan wanita yang dijimak pada siang Ramadhan diwajibkan membayar kaffarah. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafie ialah ia hanya dikenakan kepada suami sahaja. (Raudhah Talibin 2/374).

3) Berbuka tanpa uzur akan membatalkan 2 bulan berturut-turut, walaupun berbuka hanya satu hari. Maka mesti memulakan semula puasa 2 bulan. Sakit termasuk dalam perkara yang diperselisihkan adakah ia uzur atau tidak.

4) Dua bulan adalah sebagai kaffarah dosa tersebut. Bukannya sebagai ganti satu hari puasa. Bererti, hendaklah digantikan satu hari puasa, dan dibayar kaffarah iaitu salah satu daripada 3 yang tersebut mengikut turutan.

Dua bulan adalah menurut kalendar Islam, yakni mengikut anak bulan. Jika seseorang memulakan puasa pada permulaan bulan, contohnya 1 Muharram, maka jika bulan Muharram itu hanya 29 hari, dan bulan Safar juga 29 hari, maka dua bulan berturut-turut hanyalah sebanyak 58 hari.

Tetapi jika dimulakan pada bukan permulaan bulan, contohnya pada 4 Muharram, maka hendaklah berpuasa sehingga akhir Muharram, kemudian berpuasa penuh bulan Safar samada 30 hari atau 29 hari, kemudian berpuasa pada bulan Rabiul Awwal untuk mencukupkan 30 hari yang pertama tadi (Muharram). (Muhazzab 6/430).

5) Jika pusat zakat menawarkan khidmat tersebut, maka boleh diwakilkan kepada mereka. Perlu dirujuk kepada mereka.

Wallahu A'lam.