SJ-11-0096 : hukum aqad dalam transaksi kewangan - part 2

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0096 : hukum aqad dalam transaksi kewangan - part 2

susulan:

SJ-11-0092 : hukum aqad dalam transaksi kewangan

kenapakah aqad perkahwinan wajib, sedangkan aqad jual beli tidak? hanya adat? adakah kedua2nya adat...?

thanx. wassalam

SJ-11-0096 : hukum aqad dalam transaksi kewangan - part 2

Penjelasan:

akad ni wajib baik perkahwinan maupun urusniaga jualan harian. Perkahwinan merupakan urusan transaksi yang paling besar, sebab itu ijab dan qabul ni adalah menjadi rukun pernikahan.

Yang kita maksudkan tidak wajibnya ijab-qabul ni kepada bai' atTa'ati yakni urusniaga harian yang melibatkan barangan keperluan harian yang berharga rendah yang mana harganya sudahpun dimaklumi oleh pembeli (cthnya: harga barangan harian di supermarket) Demikian kata Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dalam Fatawa alKubra 3/406 Daar al-Makrifah, Beirut.
Namun barangan yg bernilai tinggi spt hartanah, maka ijab-qabul ni menjadi rukun jualbeli. sekian