SJ-11-0134 : zakat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0134 : zakat

:salam

Untuk membayar zakat seperti zakat pendapatan, adakah perlu ada 'aqad kedua-dua belah pihak, iaitu org yang menerima atau wakil mesti ada semasa bayaran zakat dibuat. Adakah sah zakat jika kita hanya bank-in duit zakat tersebut sahaja. Ini kerana saya melihat sekarang banyak tempat yang memerlukan sumbangan dan zakat hanya meletakkan akaun bank untuk memudahkan orang ramai. Mohon penjelasan.

Terima kasih.

SJ-11-0134 : zakat

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan menjawab soalan dengan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.

Akad bukan merupakan syarat sah zakat. Jumhur ulama' meletakkan NIAT sebagai syarat SAH menunaikan zakat; wajib Niat bagi Mazhab Malik, Abi Hanifah, al-Thawri, al-Syafie, Ahmad, Daud dsb. Walaubagaimanapun al-Auzaa'ie mengatakan tidak wajib niat, bahkan menurutnya zakat umpama Hutang, maka SAH menunaikannya tanpa niat. [Muasu'ah Masaail al-Jumhuur fi al-Fiqh al-Islami, 1/292].

Anda boleh bank-in kepada akaun yang dipaparkan sambil berniat didalam hati, maka zakat tersebut sah. WA.

Sekian, wassalam

خيرالأمين