SJ-11-0160 : terlupa bayor fitrah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0160 : terlupa bayor fitrah

akum. cmner kalau dah lepas dah raya, tapi terlupa nak bayar fitrah. bleh kah di qadhakan? n apakah hukumnya? adakah denda dikenakan seperti kafarah dan fidyah?

SJ-11-0160 : terlupa bayor fitrah

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

- Hendaklah bertaubat jika sengaja melewatkan zakat fitrah tanpa uzur, dan beristighfar di atas kecuaian tersebut. Kerana kewajipan setiap muslim ialah mengeluarkan zakat sebelum solat hari raya, sebagaimana dalam hadis sahih.

- Zakat yang tidak dikeluarkan pada waktunya wajib diqadha'. Kerana ia dikira hutang dengan Allah Taala, dan hutang Allah Taala paling berhak untuk ditunaikan.

- Tidak ada fidyah atau kaffarah lain, selain qadha zakat tersebut.

Wallahu A'lam.

rujukan:
- Muhalla, Ibn Hazm 6/143
- Fatawa Lajnah Daemah (no: 14359)
- Ahkam Sadaqah al-Fitr, Mahmud al-Khuza'ie m/s 59