SJ-12-0049: Suami bergurau tidak kena pada tempatnya

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-12-0049: Suami bergurau tidak kena pada tempatnya

Saya dah berkahwin selama 3 tahun..saya sangat sayangkan suami saya, malah saya tahu dia pon sangat menyayangi saya.saya suka dengan sikap suami saya yang suka bergurau membuatkan saya sentiasa gembira.tetapi,masalah saya ialah kadang-kadang gurauan suami saya itu melampaui had yang sepatutnya dan kadang-kadang memanggil saya dengan perkataan yang tidak sepatutnya dan tidak sedap didengar seperti 'bodoh' dan sebagainya.Saya berasa kecil hati dan tidak dapat menerima gurauan tersebut manakala suami saya pula menganggap yang saya tidak boleh diajak bergurau dan memarahi saya.Dan ini telah menimbulkan pergaduhan antara kami.Soalan saya, adakah patut suami bergurau dengan cara yang tidak digemari oleh isteri?Adakah saya yang tidak dapat memahami gurauan suami saya?[/b]

Re: Suami bergurau tidak kena pada tempatnya

:salam

Alhamdulillah, inilah jawapannya:

Suami wajib melayan isterinya dengan sebaik-baik layanan. Sabda Rasulullah s.a.w.:


ÎíÑßã ÎíÑßã áÃåáå ¡ æÃäÇ ÎíÑßã áÃåáí

Ertinya: Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap isterinya. AKu adalah yang terbaik di kalangan kamu terhadap isteriku¹.

Dr. Yusof al-Qaradhawi berkata:


áÇ íÞÈá ÇáÅÓáÇã ÅåÇäÉ ÇáÒæÌÉ:
æãä åäÇ áÇ íÞÈá ÇáÅÓáÇã Ãä ÊÞæã ÇáÍíÇÉ ÇáÒæÌíÉ Úáì ÅåÇäÉ ÇáãÑÃÉ¡ Ãæ ÇáÅÓÇÁÉ ÅáíåÇ ÈÞæá Ãæ ÝÚá¡ ÝáÇ íÌæÒ ÈÍÇá Ãä ÊÓÈ Ãæ ÊÔÊã æÎÕæÕðÇ ÃãÇã ÃØÝÇáåÇ¡ Èá Åä ÇáÅÓáÇã íãäÚ ÓÈ ÇáÍíæÇäÇÊ æÇáÌãÇÏÇÊ¡ ÝßíÝ ÈÇáÅäÓÇä¿ æßíÝ ÈÇáÒæÌÉ ÇáÊí åí ÑÈÉ ÈíÊå¡ æÔÑíßÉ ÍíÇÊå¡ æÃã ÃæáÇÏå¡ æÃÞÑÈ ÇáäÇÓ Åáíå¿¿.

áÞÏ ÔÏÏ ÇáÑÓæá ÇáßÑíã -Õáì Çááå Úáíå æÓáã- Úáì ÇãÑÃÉ áÚäÊ äÇÞÊåÇ ÝÃãÑ Ãä ÊÊÑß ÇáäÇÞÉ æáÇ íÓÊÎÏãåÇ ÃÍÏ¡ æÍÑãÊ ãäåÇ ÕÇÍÈÊåÇ¡ ÑÏÚðÇ áåÇ Úáì ÓÈåÇ æáÚäåÇ ááäÇÞÉ¡ ÝßíÝ ÈáÚä ÇáÅäÓÇä ÇáãÓáã æÓÈå¿!.

Ertinya:
"Islam tidak menerima bentuk penghinaan terhadap isteri:
Islam tidak menerima tertegaknya kehidupan berumahtanggan atas penghinaan terhadap kaum wanita, atau menyakitinya, samada melalui perkataan atau perbuatan. Maka tidak dibenarkan dalam keadaan apa sekalipun, seorang suami menghina atau mencaci isterinya, lebih-lebih lagi di hadapan anak-anak. Malahan, Islam melarang umatnya mencaci maki binatang dan jamadaat (benda tidak bernyawa). Apatah lagi jika caci maki itu terhadap manusia? Atau dengan isterinya sedangkan dia adalah yang mengurus hal-ehwal rumahtangga, teman hidup dan ibu kepada anak-anaknya?

Rasulullah s.a.w.pernah mengecam seorang wanita yang telah melaknat untanya. Disuruhnya unta itu ditinggalkan dan tidak ditunggangi oleh sesiapapun. Tuannya sendiri juga tidak dibenarkan. Tindakan ini adalah sebagai hukuman terhadap perbuatan melaknat unta. Maka bagaimana pula dengan perbuatan melaknat/memaki orang Islam²?"

Rujukan:
1. http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=4012
2. http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1484

Sekian, moga bermanfaat.

:wassalam

zain y.s