SJ-13-0134 : perang jamal & perang sifffin

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0134 : perang jamal & perang sifffin

:salam

saya mintak pandangan ust2 semua dalam perkara ini.Betulkah kita dilarang menyalahkan sesiapa dalam perang Jamal & Siffin seperti dalam hadith Rasulullah?Apakah sikap kita dalam perkara sebegini?

SJ-13-0134 : perang jamal & perang sifffin

:wassalam

Benar, sikap ASWJ dalam sengkita antara sahabat:

Kata Imam syaraf anNawawi:

Sikap ASWJ ialah bersangka baik terhadap mereka, menahan lidah dari berbicara seputar perpecahan mereka dan penakwilan terhadap peperangan sesama mereka. Mereka semua adalah mujtahid yang mentakwil yang tidak bermaksud utk melakukan maksiat, jauh sekali dari mengejar habuan dunia. Masing2 kelompok berkeyakinan golongan mereka dipihak yg benar dan mereka berperang agar kelompok yang diperangi kembali ke jalan Allah. Ijtihad mereka mungkin benar dan mungkin keliru. Mujtahid yg keliru tidak meperoleh dosa." (syarh anNawawi 'ala sahih Muslim: jld 20. Juga fatwa Ibn taymiyah (majmu' Fatawa jld 35)
dalil yg digunakan ialah AQ 2:134
sekian