SJ-13-0338 : berkahwin tanpa wali

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0338 : berkahwin tanpa wali

:salam

di sini saya ada beberapa persoalan:

1)bolehkah berkahwin tanpa diberitahu terlebih dahulu kepada wali bagi pengantin wanita?

2)terdapat pelajar yang berkahwin tanpa pengetahuan wali mereka,dan perkahwinan mereka dirahsiakan hingga ke suatu masa.adakah sah perkahwinan mereka?

3)sekiranya wali masih hidup,dan kedua ibu bapa bagi pengantin lelaki dan wanita tidak membenarkan berkahwin kerana usia yang masih muda,adakah mereka masih boleh berkahwin dan bagaimana caranya?

soalan ini ditujukan tanpa dikhaskan kepada sesiapa.. ::D

terima kasih.

albaruhiyy (not verified)
SJ-13-0338 : berkahwin tanpa wali

:salam

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã
ÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå ÃãÇ ÈÚÏ :
Ketiga-tiga soalan adalah merujuk kepada permasalahan nikah tanpa wali.

Jumhur ulama berpendapat : Tidak sah akad nikah tanpa wali. Ini ialah pandangan yang dinukilkan daripada Ali, Umar, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas’ud, Abu Hurairah, Aishah, al-Hasan al-Basri, Ibn al-Musayyab, Ibn Shubrumah, Ibn Abi Laila, al-Atarah, Imam Ahmad, Shafie dan lain-lain. [RUJUK al-Majmuk : 16/149].

Dalilnya jelas sabda Nabi s.a.w :
áÇ äßÇÍ ÅáÇ Èæáí
Maksudnya : “Tiada nikah (tidak sah) kecuali dengan wali” [HR Abu Dawud 1785, 5/478]

Wallahualam