SJ-13-0348 : Hari yang disunatkan bersunat...

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0348 : Hari yang disunatkan bersunat...

:salam

Adakah mana2 hadis yang mengatakan hari atau tarikh yang baik untuk bersunat?

:wassalam

SJ-13-0348 : Hari yang disunatkan bersunat...

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Tiada perincian daripada hadis sahih berkaitan hari apakah disunatkan bersunat (khitan). Malahan, tiada perincian tentang bilakah digalakkan berkhitan.

Imam Ahmad berkata: "Aku tidak mendengar sesuatupun berkenaannya (bila digalakkan berkhitan)".

Imam Ibn Munzir pula berkata: "Di dalam bab khitan, tidak sabit pun sebarang larangan (yakni: larangan khitan hari tertentu), tidak ada had waktu yang boleh dirujuk kepadanya, dan tidak ada sunnah untuk diikuti (berkaitan masa khitan). Semua perkara adalah berdasarkan keharusan".

Oleh itu, boleh berkhitan pada hari apa-apa pun. Cuma, khilaf ulama bilakah afdhal? Ada yang berpendapat pada hari ke-7 (mazhab Syafie).
Ada yang menggalakkan dilewatkan hingga sebelum baligh.

Cuma wajib bagi ibu bapa atau penjaga untuk menkhitankan anak-anak mereka sebelum baligh, supaya mereka masuk umur dalam keadaan berkhitan.

Wallahu A'lam

rujukan:
- Majmuk, Imam Nawawi 1/302-309
- Tuhfatul Maudud m/s 180