SJ-13-0416 : Maksud SAW

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0416 : Maksud SAW

:salam

dikatakan orang itu bakhil apabila disebut nama Nabi tetapi ia tidak membaca selawat kepadanya (Nabi) tetapi bagaimana pula jika kita menulis nama Nabi dengan tulisan S.A.W. atau tulisan SAW sahaja!
bila kita menulis begitu macamana cara membacanya dan apakah maksud perkataan begitu!

SJ-13-0416 : Maksud SAW

Bismillahi wal hamdulillah ,

Al-Jawab :

SAW itu adalah singkatan daripada perkataan panjangnya iaitu : Sallahu ‘alaihi wasallam. Perkara ini adalah suatu kebiasaan dalam penulisan dan ianya tidak mengubah apa-apa pun samada dari segi makna dan lafaz…..

Secara ringkasnya , apa sahaja singkatan yang diguna pakai dalam penulisan dan ianya difahami oleh kebanyakkan masyarakat , maka ianya dibolehkan dan cara menyebutnya adalah sama seperti ditulis dalam bentuk penulisan yang panjang.(tanpa singkatan).

Kaedah penulisan sebegini juga dikategorikan sebagai satu adat kebiasaan yang mana apabila ianya disepakati dan diketahui umum , serta tidak bercanggah dengan syarak , maka ianya menjadi suatu perkara yang dibolehkan dalam Islam.

WA

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com