SJ-13-0454 : Ambil Berkat daripada Barang Nabi

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0454 : Ambil Berkat daripada Barang Nabi

:salam

Moga dirahmati Allah...

Soalan saya pada kali ini pada topik kerasulan yakni soal aqidah dan keimanan...

1) Benarkah pada batang tubuh Nabi SAW terdapat seribu kerahmatan??

2) Benarkah apa yang ada pada Nabi SAW termasuk harta dan pakaian juga terdapat kerahmatan dari baginda SAW??

3) Benarkah dengan menyimpan helaian rambut / janggut / cebisan pakaian / pedang / tongkat / cop mohor dan sebagainya dari Nabi SAW akan mendapat kerahmatan dan syafaat dari baginda SAW??

4) Sebagaimana tersimpannya khazanah Nabi SAW dipelbagai muzium di luar negeri dan pelbagai tayangan gambar cth 'Jejak Rasul' yang memaparkan khazanah tersebut...adakah adab2 atau doa2 tertentu utk diri & ummat mendapat kebaikan dari penglihatan itu???

Pohon pencerahan & terima kasih atas perhatian.

Sekian, :wassalam

SJ-13-0454 : Ambil Berkat daripada Barang Nabi

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

- Tidak syak bahawa kedatangan Rasulullah SAW adalah rahmat kepada sekalian alam. Dan Tuhan menjadikan batang tubuh baginda mempunyai keberkatan, dan boleh diambil berkat daripadanya.

- Ulama bersepakat bahawa harus mengambil berkat daripada batang tubuh Rasulullah SAW, seperti melalui sentuhannya, air wudhuknya, rambutnya, peluhnya, pakaiannya, dan lain-lain. Kerana perbuatan ini diamalkan oleh para sahabat pada zaman baginda, dan sabit dalam hadis-hadis yang mutawatir.

- Untuk mengambil berkat daripada kesan-kesan baginda, WAJIB disahkan dahulu benarkah barang-barang itu sabit kepada Rasulullah SAW atau tidak. Menisbahkan ia kepada baginda hendaklah melalui sanad yang sah sama seperti kes menisbahkan kata-kata kepada hadis baginda.

- Adakah kesan tinggalan baginda yang ada di muzium-muzium sekarang, diwarisi secara turun temurun dengan sanad yang bersambungan dan semua sanadnya adalah dhabit dan amanah?

- Para ulama telah meragui akan kewujudan kesan-kesan Nabi pada zaman terkemudian. Malahan ada yang secara pasti menegaskan bahawa kesemua yang dinisbahkan kepada baginda tidak sabit.

Rujukan:
- Al-Athar Al-Nabawiyyah
- Al-Tawassul (Albani)
- Al-bayan Li Akhta Ba'dh Al-Kuttaab