SJ-14-0073 : Masalah berkenaan hadis berjabat tangan

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-14-0073 : Masalah berkenaan hadis berjabat tangan

Assalamualaikum kepada panel al-ahkam,

"Benar, dia ada komen tentang Hadis berjabat tangan (musalsal bil musofahah), tetapi hadis itu ada dua jenis. Ada hadis musalsal bil musofahah anasiyah dan ada hadis musalsal bil musofahah mu'ammariyah.

Adapun musalsal bil musofahah (berjabat tangan) anasiyah, maka hadisnya sahih. Tiada lagi persoalan tentangnya kerana diriwayatkan daripada orang-orang yang dipercayai"

quotation diatas daripada Ustaz Mukhlis

soalannya
1) bolehkan dengan jasa baik pihak Tuan untuk memberikan komen para ulama hadis yang muktabar berkenaan kedua2 hadis diatas?

2) bolehkah beramal dan menyebarkar hadis ini?

SJ-14-0073 : Masalah berkenaan hadis berjabat tangan

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå
æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå
ÃãÇ ÈÚÏ

Yang dimaksudkan oleh muhadditheen dengan hadis musalsal bil musofahah al-Anasiyyah iaitu hadis yg diriwayatkan secara musalsal, iaitu setiap perawi bersalaman dengan gurunya sehingga kepada Anas bin Malik, dan Anas berkata:

ãÇ ãÓÓÊ ÍÑíÑÇ æáÇ ÏíÈÇÌÇ Ãáíä ãä ßÝ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æáÇ ÔããÊ ÑíÍÇ ÞØ Ãæ ÚÑÝÇ ÞØ ÃØíÈ ãä ÑíÍ Ãæ ÚÑÝ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã

maksudnya: Aku tidak pernah menyentuh sutera dan pakaian sutera yg lebih lembut daripada tapak tangan Nabi saw. dan aku tidak pernah mencium bau yg lebih harum daripada bau Nabi SAW.

-Matan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya 3368, tetapi tiada musalsal.
-Manakala musalsal secara bersalaman dalam hadis ini pula, banyak jalan dan riwayat yg berbeza2. tetapi kebanyakannya adalah lemah sebagaimana dinukilkan oleh al-Ayyubi dalam kitabnya: Al-Manahil Al-Silsilah (42).

Tetapi, musalsal bil musofahah dalam hadis ini pula, TIADA MENYEBUT TENTANG MASUK SYURGA. Cuma, perawi2 bersalaman antara murid dan guru sehingga akhir sanad. Itu sahaja.

Manakala Musalsal bil Musafahah al-Muammariyyah pula, selain daripada PALSU, terdapat kejanggalan dan keganjilan pada matannya, iaitu berkaitan dengan MASUK SYURGA.

Quote:
2) bolehkah beramal dan menyebarkar hadis ini?

Hadis yg disebutkan diatas (hadis Anas) diriwayatkan oleh Bukhari, maka ia SAHIH. Maka setiap muslim digalakkan menyebarkan apa2 jua yg sahih daripada Nabi SAW. Cuma, riwayat secara musalsal, ia tidak memberi apa2 kesan jika anda mahu mengambilnya secara musalsal. Faedahnya: cuma mahu mentatbiqkan (praktik) salah satu jenis dalam ulum al-hadeeth.

wallahu a'lam.

rujuk:
al-Mabahith fil Hadith al-Musalsal 4/21