SJ-16-0007 : hukum patuhi undang2 pemerintah?

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-16-0007 : hukum patuhi undang2 pemerintah?

salam..

apakah berdosa jika seseorg tidak mematuhi undang2 yg ditetapkan oleh pemerintah yg mana undang2 itu tiada kaitannya dengan hukum agama?

sekian..

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
SJ-16-0007 : hukum patuhi undang2 pemerintah?

al-hamdulillah ,

al-Jawab ....

Secara ringkasnya , setiap rakyat perlu taat kepada pemerintah walau dalam apa keadaan sekali pun , melainkan jika ianya melibatkan kemaksiatan kepada Allah swt.Ini kerana terdapat petunjuk dalam Islam supaya tidak mentaati sesama manusia dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah swt..

Apa sahaja dasar dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah selagi mana ianya dibuat untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan menghindar sebanyak mungkin kemafsadan / kerosakan , maka ianya wajib ditaati dan di patuhi.Ini kerana sudah menjadi tugas mereka untuk menguatkuasakan undang-undang bagi mencegah keburukan dunia dan akhirat dari menimpa rakyatnya.

Sabda Nabi SAW :

ãóÇ ãöäú ÚóÈúÏò ÇÓúÊóÑúÚóÇåõ Çááøóåõ ÑóÚöíøóÉð¡ Ýóáóãú íóÍõØúåóÇ ÈöäóÕöíÍóÉò¡ ÅöáÇ áóãú íóÌöÏú ÑóÇÆöÍóÉó ÇáúÌóäøóÉö

Mafhum : "Tiada seorang manusia pun yang Allah memberikannya kuasa pemerintahan, kemudian ia tidak memberikan nasihat (kepada rakyatnya) kecuali tiadalah ia mendapat cium bauan syurga"

(HR Bukhari : 7150 dan Muslim : 280 , Ahmad : 20557 , )

WA

الراجي رحمة ربه الجوّاد
http://aljawhar.wordpress.com