SJ-1644: Solat-Masbuq

Primary tabs

2 posts / 0 new
Anonymous (not verified)
SJ-1644: Solat-Masbuq

Assallamualaikum,

Sukacita jika dapat diperjelaskan terhadap hukum masbuq yakni di masjid yang mana terdapat imam dan bilal terlantik sembahyang jemaah apabila sahaja masuk waktu solat, adalah menjadi makruh jika seorang yang masbuq itu menjadi imam kepada jemaah yang terkemudian(lambat). Sebaliknya jika berlaku demikian ia hendaklah mendapat seorang yang dari jemaah terdahulu untuk sama-sama solat dengannya untuk mendapat pahala jemaah, jika tidak dia hendaklah solat sendirian. Hukum ini terkecuali jika surau/musolah tiada imam terlantik seperti surau di lebuhraya dan sebagainya. Sukacita juga jika dapat dijelaskan kaedahnya jika seorang mendapati dirinya dalam keadaan sedemikian. Terima Kasih.