SJ-1681: Jual Beli Melalui Internet

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1681: Jual Beli Melalui Internet

Assalamualaikum
saya ingin bertanya mengenai konsep jual beli melalui Internet. Apakah Pandangan Islam mengenai jual beli melalui Internet ini menurut pandangan Islam?

Re: SJ-1681: Jual Beli Melalui Internet

Jawab:

Islam sentiasa bersedia dengan perubahan termasuklah di zaman internet, hukum-hukum syara' atau fiqh Islam tetap berupaya memenuhi kehendak perubahan zaman ini. Jualbeli internet atau e-pay, e-commerce, e-transaction menyamai Bai' asSalam di zaman silam, di mana urusniaga dibuat melalui tempahan jarak jauh, misalnya pembeli di Saudi dan penjual di Syam (Syria), tempahan dilakukan melalui pesanan sahaja dan ini sah jika tidak ada unsur-unsur penipuan. yang penting kedua-dua belah pihak redha-meredhai atau ada kepuasan (satisfaction) melalui polisi seperti warranty (jaminan) dan money-back guarantee (jaminan wang dipulangkan) yg diamalkan dalam urusniaga hari ini. Islam online