SJ-2064: Belenggu

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2064: Belenggu

Assalamu'alaikum tuan2

Benarkah Syaitan2 dibelenggu/rantai pada bulan Ramadan ini? Ada yng kata Ya dan ada yang kata Tidak.

Jazakallah

Jazakallah

Re: SJ-2064: Belenggu

Hadis2 yg mengatakan syaitan dibelenggu atau dirantai itu sahih dan mutawatir termasuk datang dari sumber yg paling sahih: Bukhari-Muslim.
Mengenai tafsirannya: jika fuqaha' mentafsir secara maksud zahir pun benar dan jika secara maknawi pun benar. Maksud zahir hadis ialah syaitan2 benar dibelenggu dan ia semuanya dapat dilakukan oleh Allah SWT, adapun makna maknawi ialah syaitan dan kuncu2nya semacam terbelenggu kerana kuatnya arus taqwa di bulan Ramadhan dan sempitnya perut anak Adam dan lemahnya nafsu manusia kerana puasa. Qardhawi (kaifa nata'amalu ma'a sunnah) berpendapat kedua-dua tafsiran tentang maksud hadis2 syaitan dirantai itu boleh diterima. WA