SJ-2085: Ibadah korban untuk orang sudah meningga dunia

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2085: Ibadah korban untuk orang sudah meningga dunia

Soalan:
Bolehkah saya melakukan ibadat korban (Eid-ul Adha) bagi pihak seseorang yang sudah meninggal dunia? Maksud di sini, saya ingin melakukannya `on his behalf' supaya ia mendapat pahala.

Re: SJ-2085: Ibadah korban untuk orang sudah meningga dunia

Jawab:
Boleh jika yg melakukan ialah anaknya.
Dalil: an Najm: 39 (seorang manusia tidak memperoleh selain apa yg diusahakannya) Anak itu merupakan hasil usahanya juga.
Dalil Hadis: HR Muslim dan ashab Sunan
"jika meninggal anak Adam, terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga: sadaqah jariah, ilmu nafi' dan akan soleh yg mendo'akannya." (Fatawa Medinah/Albani) WA