SJ-2128: Tahlil si mati

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2128: Tahlil si mati

Apa pendapat saudara tentang membaca tahlil kpd si mati.
Ada yg 3 hari berturut-turut, minggu ke 7 dsbnya.

Apakah :necoraman cara terbaik utk kita menghadiahkan kpd si mati?

Re: SJ-2128: Tahlil si mati

Jawab:
Tahlilan kpd si mayyit merupakan tanya-jawab yg agak popular di Ahkam Online dan kami sering sekali menjelaskannya dengan mengambil kira realiti Malaysia yg sudah menjadikan Majlis Tahlil Arwah sebagai kebudayaan nasional. ia sering dianjurkan oleh pemimpin negara yg dipimpin oleh Mufti dan alim ulama tempatan.
Fenomena budaya nasional ini sudah tentu mengelirukan generasi muda dan yg baru berjinak dgn Islam dan menyulitkan ahli fiqh untuk menetapkan hukum yg selari dgn salaf assoleh.

Di Indonesia dikatakan amalan Tahlilan dan Selamatan arwah ini berpunca dari amalan nenek moyang (Dr Harun Nasution, Falsafat Agama, Bulan Bintang Jakarta, 1989, ms 28) juga mungkin berasal dari ajaran agama suci Jember yg dipengaruhi oleh ajaran animisme (Dr Kamil Kartapraja, Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, ms 158)
Manakala di Malaysia, dikatakan diambil dari amalan masyarakat Islam Patani berdasarkan manuskrip Lajnah Ulama' Patani, Zamihan alGhari, "Talkin, Tahlil, Kenduri arwah dan Tunggu Kubur", 2002)
Imam Muhammad Rashid Ridha ketika mentafsirkan surah alAn'am ayat 164: "tidaklah seseorang berbuat dosa, melainkan mudharatnya kembali pada dirinya sendiri, dan seorang yg berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."
Kata Imam Ridha, jika urusan itu berkait dgn ibadah, jika tiada ketentuan nas dari AQ atau alhadis, maka wajiblah kita KIV atau vaccum (menghindarinya ). Adapun amalan tahlil, menghadiahkan pahala bacaan pada mayyit begitu popular di kalangan arab badui dan tersebar luas di kalangan manusia, namun hal itu tidak didasarkan pada hadis sahih dan juga tidak dgn hadis dha'eef..maka dihukumkan sebagai BID'AH agama.

Tahlilan bermaksud suatu perhimpunan di rumah si mayyit, di mana khalifah majlis tahlil akan membaca sedikit alQur'an (ayat2 tertentu), kalimah La ilaha illa Allah, SubhanaLLah, dan lain dgn niat pahala bacaan itu dikirimkan kepada arwah.
Amalan begini mendapat tentangan yg masyhur di kalangan Syafi'iyah, antaranya:
Imam Syaraf anNawawi (Syarah Sahih Muslim , 1/9)
alhafeedz Ibn Hajar alHaithami (Fatawa alkubra, 2/9)
Imam alMuzani, Hamisy alUmm, 7/269
Imam alKhazain, Tafsirnya, 4/236
Tafsir alJalalain, 2/197
Imam alhafeedz Ibn Katheer, tafsir alQur'an alAzeem, pada surah anNajm: ayat 39
============
Majlis do'a selamat, ialah berkumpul beramai-ramai di rumah si mati dgn dihidangkan makanan oleh keluarga si mati pada hari ke 2,3, 7, 40, 100 atau sebagainya, dikenali dgn nama Majlis Selamatan di Indonesia. Ini juga jelas bertentangan dgn Syafi'iyah, sebagai berikut:
a. Bid'ah mungkarat menurut kitab I'anat Tolibin, syarah Fathul Mu'in, 2/145
b. alUmm Jld 1/ms 248 (Imam Syafi'iy benci pada mat'am (amalan berkumpul di rumah si mati)
c. pengarang Mughny Muhtaj, 1/268; ia haram dan menyamai nihayah (meratap)
d. Imam syaraf anNawawi, alMajmu, 5/286: Bid'ah yg tidak disunatkan. DLL

Bab ke 2:
Apakah sumbangan terbaik orang hidup kepada si mati.
Ibn Qayyim (Zaad alMa'ad): amalan terbaik utk mayat:
1. sedeqah atas nama mayat, sebaiknya sedekah yg kekal dan lama kegunaannya
2. berdo'a dan memohon keampunan atasnya (yg paling utama ketika solat jenazah)
3. mengerjakan haji atasnya.
Sebaiknya dilakukan oleh anak-anaknya kerana anak adalah hasil tuaian si mati. Fiqh Sunnah. WA