SJ-2174: simati (gigi palsu)

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2174: simati (gigi palsu)

apakah perlu ditanggalkan gigi palsu pada simati apabila hendak dikebumikan

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SJ-2174: simati (gigi palsu)

Jawab:
Kenapa perlu berbuat demikian? Apakah ia termasuk barang berharga spt gigi emas? Gigi emas boleh diambil jika mudah melakukannnya (Dr Ahmad Syurbasyi, yas-aluunak) Yang sebenarnya tidak ada suruhan berbuat demikian. WA