SJ-2183: Seputar haid

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2183: Seputar haid

boleh terangkan tentang haid, waktu kebiasaanya, apa yg tak boleh dilakukan

Re: SJ-2183: Seputar haid

Jawab:
1. apa itu haidh:
Firman Allah SWT: "Mereka bertanyakan kepadamu tentang haidh. katakanlah haidh itu suatu kotoran (aza).." AQ 2: 222

Menurut ilmu medis, haidh ialah darah drpd himpunan perubahan pusingan telur dan mukosa pada rahim (endometrin)
Warnanya kehitaman atau merah menyala, bau yg hanyir.
waktu: dalam lingkungan umur gadis itu 9 tahun
lama tempoh haidh: 7-10 hari setiap bulan dan ia datang secara tetap, maka dinamakan period (turun darah yg berjadual atau berkala), maksima : 15 hari. (Sayyid sabiq,Fiqh Sunnah; Dr Umar Asyqar, haidh wan Nifas)

Apa yg tidak boleh dilakukan:
1. solat (dalil yg mutawatir)
2. tawaf (dalil yg mutawatir)
3. menyentuh musyhaf dan membawanya (Jumhur)
* syarah: Ibn Abbas, Daud Zahiri, alMuhaddith alAlbani membolehkan kerana nas yg melarang tidak sahih.
4. membaca alQur'an (jumhur)
*syarah: semua ahli hadis membolehkan (alMuhadith alAlbani)
5. menetap di mesjid (jumhur)
* syarah: dibantah oleh ahli hadis dan mereka membolehkan (alMuhadith alAlbani, Tamamul Minnah dan fatawa Medinah)
6. Puasa (dalilnya sahih) Fiqh Sunnah
7. Jima' (hubungan seks). Fiqh Sunnah WA