SJ-2344: Sapu muka

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2344: Sapu muka

apakah yang diucapkan ketika sapu muka selepas solat?

Re: SJ-2344: Sapu muka

Jawab:
HR Tabaraani dan Ibn Sunny
"Bismillahillazi Laa ilaha illa huwa arRahman arRahim; Allahumma azhab 'annil Hamma wal hazan" (Dengan nama Allah yg tiada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurahlagi Maha Penyayang. Wahai Allah hilangkanlah dariku gundah dan duka)
Komentar Imam Syawkani, Nailool Awthor: 2/346 hadis ini dha'ef (lemah). WA