SJ-2360: Doa Qunut

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2360: Doa Qunut

Dalam solat berjema'ah, setahu saya makmum hanya membaca doa qunut pada bahagian yang didiamkan oleh imam. apakah makmum tidak perlu mengikut bacaan awal oleh imam?

Re: SJ-2360: Doa Qunut

Jawab:
Qunut cara Syafi'iyah:
Makmum hendaklah mengikuti bacaan Imam dan mengaminkan bacaan Imam dgn jahar (kuat); Imam hendaklah membaca pada lafaz jama' (Allahummahdina bukan mahdini) (albaihaqee)
dan makmum hendaklah sambung pada lafaz Waqini syarroma..
Sudah tentu makmum hendaklah mengikuti semua bacaan Imam (meneliti maknanya dan merasa kebesaran Allah SWT, misalnya:
"Allahummahdina fiman Hadait.." Ya Allah berilah hidayah kepada kami sepertimana orang yg Engkau beri hidayah..dan seterusnya.
Tidak perlu diulangi bacaan Imam pada separuh pertama Qunut itu. Makmum hanya perlu menghabiskan baki do'a Qunut itu. (Mughny Muhtaj: 1/166; alMajmu': 2/274; Hasyiah alBajuri:1/168)

Pendapat yg rajih: meninggalkan Qunut Subuh itu sudah dikenalpasti lebih kuat hujahnya. Di masa silam terjadi banyak perselisihan dalam masalah Qunut, tapi setelah ditarjeeh hadis2nya, ia tidak kuat kerana perawinya Abu Ja'afar adalah lemah (Imam alhafedz Ibn Qayyim, Zaad alMa'ad: 1/66)