SJ - 3007: Makna nama...Khuzairi

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3007: Makna nama...Khuzairi

:salam
Saya telah mencari makna nama saya iaitu Khuzairi di semua buku tetapi tidak dijumpai.Bolehkah ustaz memberikan makna nama Khuzairi?
:wassalam

Re: SJ - 3007: Makna nama...Khuzairi

:wassalam
Jawab:

Khuzairi ini dinamakan nama Nisbi. maksudnya ia nama yg dinisbahkan pada tempat, kabilah dan silsilah tertentu. spt Prof Yusof alQaradawi. Qardhawi itu adalah nama Nisbi. Prof Ahmad asySyurbasyi. Syurbasyi itu nama nisbi. Imam alBukhari. Bukhari itu nisbi tempat. Saya menjangkakan Khuzairi ini adalah nama Nisbi. WA